Eskimiyen

Kişi kendisine nasıl bakar?

Her sohbette çocuğu ve eşinden söz edenler. Toplu taşıma araçlarında karısının etrafına kollarıyla sınır çeken erkekler.…

Bugün, yarın ve insan olmak

Hayat ne vaat eder ne de taahhüt. Hayatın kimse için garantisi yoktur. Siz ortalama bir hayatın…

Dünya ortalamasındaki kitap okuma oranımız, sizce yüzde kaçtır?

Yoksullar, alfabesizler, dogmalar âleminde yaşayanlar, sınırları dışına çıkmayı reddedenler, eğitimin çağdaş önerileri karşısında edindiği geleneksel değerlere…

Gurur doğudur, onur batı

“Gurur”un kendi şiddetiyle orantılı bir bedeli vardır. Bu bedel zaman zaman gurur sahibini gurursuz kalabileceği bir…

Yaşamın tadı, sanatın kaynağı

Modern psikoloji biliminin önemli bir saptaması var. Bu saptama anlamını “tanıklık” kavramında buluyor. Eşlerin birbirlerine sürekli…

Lenin, Atatürk ve 21. Yüzyıl

İki lider üstelik kendi düşmanlarıyla aynı dönemde savaştılar ve birbirlerine yardım ettiler. Omuzdaş ve yoldaş oldular.…

Sadece toplumsal barışın değil özgürlük, adalet, ahlak, refah ve ilerlemenin de güvencesi

Atatürk’ün İslam dininin kurucusuna bakışı, inanca bireysel tercih penceresinden bakan ve onun peygamberliğiyle değil de Arap…

Sen aramızdan ayrıldığından bu yana tamı tamına otuz altı yıl geçmiş.

Yüz on dokuz yazarın şimdi aramızda olmayan Türk ve Dünya edebiyatının önemli şairlerine yazdıkları mektuplardan Seçkin…

Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür

Uygarlık ateşinin cehalet ve kör inançların insanlığı bir veba gibi saran ürkütücü ablukasını ortadan kaldıracağına safiyetle…

Şiir eski ihtişamıyla dolaşmıyor gündelik hayatımızın koridorlarında

Edebiyatçılarımızın her konudan daha fazla edebiyat üzerine konuşmalarının vakti gelmiştir. Hiç değilse parçası oldukları, icra ettikleri,…

150 YILLIK SÜREÇ HESABA KATILMAZSA…

Divan edebiyatının yaşamdan kopuk, mazmunlar dünyasına sıkışmış, kapalı ve soyut tarzı karşısında Tanzimatçıların edebiyatı hayatın sorumluluk…

Bu piyango herkese çıkabilir mi

Özellikle 90’lı yıllardan sonra dizi filmlerimizin teknik yapısında bir sağlamlaşmanın olduğu kesindir. Orta Doğu ülkeleri başta…

Karartma geceleri, Nihal Atsız ve Sabahattin Ali…

Alman ordularının sürekli ilerlediği o günlerde tıpkı Hitler gibi perçemini kaşının üzerine düşürüp böbürlenerek dolaşan Nihal…

Çöpe atılmak için biriktirilmiş geçmiş

Fotoğrafları yağmurlu bir akşamın karanlığı içine atan el, o fotoğraflara yansıyan yaşantısını da, yani geçmişini de…

UYGUN AŞK… “Makulün üstündeki” yaş farkı

Konu fazlasıyla çetrefil… Oysa şair ve yazarlar sanki bu karmaşıklığı yalınlaştırmak için dünyaya gelmiştir. Onların karakteristik…

Ordu, vesayet, darbe derken kimse bunları yazmadı…

Can acıtan eşitsiz, kayırmacı ve şaibeli mevcut uygulamalar karşısında da sesini ilk yükseltmesi gereken TSK’nin profesyonel…

MEHMETÇİK MEHMET… Vatanın yegâne garantisi

“Mehmet” sözcüğüne, “-cik” ekinin eklenmesiyle oluşmuş olan sevgi dolu anlam, her söyleyeni Mehmet’e biraz daha yakınlaştıran…

TAŞRA TEŞKİLATI… Önce kendinle barış, sonra çık yola.

Taşra kendi sınırları içine adım atmış her varlığı eninde sonunda içleştirir, taşralaştırır ve orkestrasının bir unsuru…

Her kadın cinayeti bir erkek ağıtıdır

Fakat kahramanımız bir daha nefes alma olanağı tanımadığı kadınının kendi sulbünden doğurduğu çocuklarıyla arasına artık hiçbir…

Kendine pusula kendisidir insan

Cafer YILDIRIM Sürekli es geçse, sürekli görmezden gelse de bazen olup iç ülkelerinde bütün ihtişamıyla dolaştığını…