İmge şairin efsunudur

İmge şaire ait bir tercih değil, şiire ait bir zorunluluktur. Her imgenin bir karşılığı, anlamın yansıtılmasını etkili kılan bir işlevi vardır. İmge şiirsel bir haslettir. Halisane bir deyişle olmazsa olmaz bir gerçekliktir.

 

CAFER YILDIRIM

 

Şiirin imgeye indirgendiği, ne gerçeklik alanında ne de zihinsel süreçte karşılığına kavuşmayan imgeler örgüsünün şiirsel gaye edinildiği bir şiirsel tutum karşısında bazı şairler imgeyi anlamsızlıkla bir tutmakta, şiirde anlamı dışlayan anlayışa karşı koymak adına imgeye de karşı çıkmaktadır.

Şairlerin yaşamı, onları tahayyül ettikten sonra tanığı olanları şaşırtacak bir yalınlığa sahiptir.

Her şair, bu yalınlık halinden bakar etrafına. Bu yalınlık hali içinde dinler ona ulaşan sesleri.

Ruh gelgitlerinin görüntülerini yalınlığın burçlardan izler. Olanın ardından gelecekleri sezinlemek için çabalar. Olmuşun açtığı derinlikleri yine yalınlık halinde ölçmek ister.

Görüp işittiklerini, tanık olup yaşadıklarını, edinip bütün bellediklerini kuşkusuz en beliğ bir ifade ile yansıtmaktır her şairin yegâne gayesi. İmge, şairin herkesin bir kenarından tuttuğu, herkesin kendi marifetince kullandığı dilin dışına çıkmak zorunda kaldığı işte bu aşamada dayatır kendini.

İmge, bulunup keşfedilen, aranıp icat edilen bir şey değil, şiirsel mecburiyetin sıradan bir gereksinimidir.

Şöyle de ifade edilebilirim: İmge şaire ait bir tercih değil, şiire ait bir zorunluluktur.

Öyleyse her imgenin bir karşılığı, anlamın yansıtılmasını etkili kılan ve aynı zamanda şiirin anlam coğrafyası içinde bir başka şiirsel unsurun yerine getiremediği bir işlevi olmalıdır.

Zihinde düşünsel bir resim oluşturmak

Duygusal atmosfer yaratmak

Uzak ya da yakın çağrışımlar oluşturmak

Çağrışımlar arasında bağlantılar kurma imkânı sunmak

Anlamı belirgin ve etkili kılmak

Belirgin ve etkili kılınan anlamın özgün olmasını ve ayrıca bu anlamın zamanın hafızasında kalıcı olmasını sağlamak

Bütün bunlar imgenin işlev alanı içindedir.

Şairin gücü oranında o her işlevini layıkıyla yerine getirmeye arzulu bir şiir unsurudur.

Tekrardan söylersek imge; anlamı dışlayan, şiiri imge icadına indirgeyen şiirsel anlayışlara karşı çıkmak, o anlayışlara galebe gelmek adına kurban edilemeyecek şiirsel bir haslettir. Yegâne gerekliliktir. Halisane bir deyişle olmazsa olmaz bir gerçekliktir.

İmge şairin efsunudur.

PAYLAŞMAK İÇİN