108 devrimci Vatan Partisi’nden istifa etti

Vatan Partisi ve Aydınlık hareketinin önderlerinden eski genel başkan yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin ile Aydınlık gazetesi yazarı Yıldırım Koç’un istifaları ardından dün de Hikmet Çiçek dahil 108 VP’linin istifa haberi geldi. 

AKP, MHP ve BBP ile aynı cephede yer alan VP (Vatan Partisi)’nden, partinin geldiği siyasi çizgiye ve parti hukukunun ayaklar altına alınmasına karşı çıkan aralarında Vatan Partisi Kurucu Üyesi Hikmet ÇİÇEK, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zülküfe GÜLTEKİN, Aydınlık gazetesi yazarı ve Ulusal Kanal programcısı Esin ERGENÇ, F. Dilek ERTUĞRUL, Nurhayat BOYRAZ,  Münire SÖNMEZ, Zeynel BEKTAŞ, Emine İnci ÖLMEZ, Hacer Nursel DURGUN, Bülent ÜLGÜN gibi VP’sinde önemli görevler üstlenmiş108 devrimci topluca istifa etti.

Mehmet Bedri Gültekin’in kendisinin de istifasıyla sonuçlanan disiplin sürecindeki hukuksuzluklar ve ‘lider fetişizmi’ nedeniyle ayrıldıkları belirtilen istifa açıklamasında, “bir devrimcinin Vatan Partisi saflarında yapacağı bir şey kalmamıştır” denildi.

İŞÇİ PARTİSİ’NDEN İKTİDARIN GEMİSİNE

Açıklamada, Merkez Disiplin Kurulu’nun (MDK), Mehmet Bedri Gültekin ve Hikmet Çiçek’in istifasını reddettiği için Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından baskı gördüğü belirtilerek “Kurultay’ın iradesiyle seçilen MDK’nın, Genel Başkan’ın talebiyle ortadan kaldırıldığı” ifade edildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“17 Ocak günü görüşmelerini sürdüren Merkez Karar Kurulu’nda Mehmet Bedri Gültekin ve Hikmet Çiçek’e karşı bir linç operasyonu yürütülmüş, MDK üyeleri Genel Başkan Doğu Perinçek tarafından adeta bir engizisyon sorgulamasına tabi tutulmuş, dört üye özür dileyerek yanlış yaptıklarını söylemişlerdir” denilen açıklamada, partide bir ‘lider fetişizmi’ olduğu belirtildi. Açıklamada “Bütün bunlardan dolayı bir devrimcinin Vatan Partisi saflarında yapacağı bir şey de kalmamıştır. Bu komediye artık bir son vermek gerekiyor. Biz, aşağıda imzası bulunan kişiler Vatan Partisi’nden istifa ediyoruz” denildi.

2007 kurultayında bayrağındaki sarı yıldızı beyaza çeviren İşçi Partisi (İP), Ergenekon yargılamaları sonrasında gerçekleşen 2015 kurultayında ise adını Vatan Partisi (VP) olarak değiştirmişti. Bu değişiklik VP’sinin siyasi çizgisine de yansımış, parti Genel Başkanı Doğu Perinçek AKP ve MHP ile aynı gemide olduklarını, bir süre sonra da aynı cephede yer aldıklarını açıklamıştı.

Bu açık siyasi çizgi değişikliği VP’sinden tek istifalara yol açmış, geçmişte Aydınlık hareketi içinde önemli roller üstlenen isimler tek tek ayrılmaya başlamıştı. Son olarak 108 devrimcinin istifasıyla VP’ndeki çatlak depreme dönüşmüş görünüyor.

İstifa dalgasının yeni toplu istifalarla süreceği belirtilirken istifalarla ilgili VP Genel Sekreteri Özgür Bursalı imzalı bir genelge yayınlandı. “Genel Başkan eski yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin ile Aydınlık eski yazarı Hikmet Çiçek merkezli yeni bir siyasi oluşumun söz konusu olduğu, parti içerisinde istifaya ikna etmek üzere Gültekin’in Türkiye turuna çıkacağı belirtilen genelgede üyelerden, “açıkça düşman safında” yer aldıkları vurgulanan istifacılarla muhatap olmamaları istendi.

Mehmet Bedri Gültekin, Hikmet çiçek, Yıldırım Koç

“DEVRİMCİLERİN VP’DE YAPACAĞI BİR ŞEY KALMAMIŞTIR!”

108 imzalı istifa açıklaması ise şöyle:

“Basına ve kamuoyuna açıklama!

16- 17 Ocak 2021 günlerinde toplanan Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar Kurulu ve genişletilmiş il başkanları toplantılarında yaşananlar, dünya siyasi partiler tarihinde örneği olmayan ibret verici bir durum ortaya çıkarmıştır.

Bu toplantılarda Vatan Partisi yöneticileri, Parti’nin intiharına karar vermişlerdir.

Merkez Yürütme Kurulu, 16 Ocak günü yaptığı toplantıda, Mehmet Bedri Gültekin ve Hikmet Çiçek hakkında kesin ihraç talebini ret eden Merkez Disiplin Kurulu’nun yedi üyesinden altısını, “üyelik haklarını askıya alarak tedbirli olarak Merkez Disiplin Kurulu’na (MDK) sevk etme” kararı almıştır. Kurultay’ın iradesiyle seçilen MDK, Genel Başkan’ın talebiyle ortadan kaldırılmıştır.

Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu’nun Mehmet Bedri Gültekin ve Hikmet Çiçek hakkında verdiği kararı “tanımayacağını” ilan etmiştir. Parti hukuku ayaklar altına alınmıştır.

Merkez Disiplin Kurulu, Partinin yargı kurumudur. Genel Kurultay tarafından seçilir. Sadece Kurultaya karşı sorumludur. Parti tüzük ve programı çerçevesinde alacağı kararlar bütün Partiyi bağlar. Genel Başkanı da, Merkez Karar Kurulu’nu da bağlar.

Merkez Disiplin Kurulu’nun, Genel Kurultay dışında hiçbir organa karşı sorumlu olamayacağı şeklindeki tüzük hükmü çiğnenmiştir.

Genel Başkan ve onunla birlikte hareket eden MYK üyeleri, rahatlıkla “MDK kararını tanımıyoruz ve adeta ‘bu Kurulu lağvediyoruz’ diyebilmişlerdir. MKK da bunu onaylamıştır.

17 Ocak günü görüşmelerini sürdüren Merkez Karar Kurulu’nda Mehmet Bedri Gültekin ve Hikmet Çiçek’e karşı bir linç operasyonu yürütülmüş, MDK üyeleri Genel Başkan Doğu Perinçek tarafından adeta bir engizisyon sorgulamasına tabi tutulmuş, dört üye özür dileyerek yanlış yaptıklarını söylemişlerdir.

Toplantıda Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin içine düşürüldükleri durum hazindir. “Entrikacılıkla”, “komploculukla”, “ahlaksızlıkla”, “Parti düşmanlığı yapmakla” suçlanan bazı üyelerin, özür üzerine özür dilemeleri, adeta yemin billah ederek Genel Başkan’a bağlı olduklarını söyleyerek sergiledikleri davranış üzücü olmanın ötesinde utanç vericidir.

Yaşananlar, devrimci bir partide “Parti ve lider fetişizmi”nin insan aklını nasıl dumura uğrattığının ve bir siyasi partinin nasıl intihar ettiğinin resmidir.

MDK’nın ihraç kararına karşı yargı yoluna gidildiğinde olumlu sonuç alınacağı kesindir. Ama ne Mehmet Bedri Gültekin ne de Hikmet Çiçek bu yola başvurmayacaktır.

Parti içi demokrasinin olmadığı, farklı görüşte olan üyenin hemen “düşman tarafına” geçmekle suçlandığı ve her türlü hukuk ve ahlak dışı yöntemin geçerli olduğu bir ortamda verilecek bir “Parti içi mücadele” olamaz.

Bundan böyle Vatan Partisi üyelerinin hiçbir güvencesi kalmamıştır.

Kendi üyelerinin hukukunu savunamayan bir Parti, başkaları için, halk için, ülke için hiçbir şey yapamaz.

Bütün bunlardan dolayı bir devrimcinin Vatan Partisi saflarında yapacağı bir şey de kalmamıştır.

Bu komediye artık bir son vermek gerekiyor.

Biz, aşağıda imzası bulunan kişiler Vatan Partisi’nden istifa ediyoruz.

Şu ana kadar tarafımıza gönderilen istifa sayısı 108’dir. Parti üyeliğinden istifa edenlerin listesi incelendiğinde Ankara ağırlıklı olduğu görülecektir. Çünkü hemen ulaşabildiğimiz kişiler onlardı. Yurt çapında istifalar sürmektedir. Kamuoyunu aydınlatmaya devam edeceğiz.

Elbette, 50 yıldır örgütlü mücadele içinde olan devrimciler olarak bunda sonra da; yola çıkarken şiar edindiğimiz “Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye” yolunda mücadelemize devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

İSTİFA EDEN ÜYELERİN İSİMLERİ VE GÖREVLERİ

Açıklamanın altında ismi bulunan üyeler ve görevleri ise şöyle:

 1. HİKMET ÇİÇEK – Vatan Partisi Kurucu Üyesi
 2. Zülküfe GÜLTEKİN- Merkez Disiplin Kurulu Üyesi
 3. Abdurrahman GÜZELGÜN
 4. Ahmet AKKAŞ -Ankara Altındağ ilçe Y.K.Ü.
 5. Ahmet KAÇAR- Ankara Yenimahalleilçe Ü.
 6. Ahmet KONUK E. -Kuşadası Y.K.Ü.
 7. Ali BATUR E.- Polatlı İlçe Bşk.
 8. Ali ÇAM -Ankara Mamak ilçe Ü.
 9. Ali Ekber DEMİR- Elazığ Ü.
 10. Ali Ulvi ÖKTEN – İzmir Bayraklı Ü.
 11. Arif Levent DURUKAN – Ankara Çankaya ilçe Ü.
 12. Arife KOÇAK- Ankara Mamak ilçe Ü.
 13. Arife ŞAKACI- Ankara Mamak ilçe Ü.
 14. Armağan BEŞTEPE- Ankara Mamak İlçe Üyesi
 15. Attila ÇORUM E.- Studgard Tem.
 16. Ayşe TEKÇE- Ankara Yenimahalle ilçe Ü.
 17. Aysel ERDENER- İstanbul Kadıköy Ü.
 18. Aziz ÖZTAŞ- İngiltere Londra Ü.
 19. Bülent SAKIZLIGİL- İzmir Karşıyaka Ü.
 20. Bülent ÜLGÜN- İzmir Kemalpaşa E. İlçe Bşk.
 21. Canan ŞİRİN DOĞAN
 22. Cennet ÇAM- Ankara Çankaya ilçe Ü.
 23. Devrim ÇAM- Ankara Çankaya ilçe Ü.
 24. Doğan ALAN
 25. Doğan KULAKSIZ- Ankara Çankaya İlçe Ü.
 26. Doğu GÖNÜLLÜ
 27. Doğu SUGEÇMEZ- İngiltere Londra Ü.
 28. Eda ARSLAN- Almanya Berlin Ü.
 29. Emine İnci ÖLMEZ – E. Ankara İl. Dis. Kur. Başkanı
 30. Emine TOKAR- Ankara Yenimahalle İlçe Ü.
 31. Emine YILDIZ- Mersin Mezitli Y.K.Ö.
 32. Erdal KELEŞ- Ankara Çubuk İlçe Y.K.Ü
 33. Esin ERGENÇ- Gazeteci
 34. Eylem GÖKOĞLU – Manisa Ü.
 35. F. Dilek ERTUĞRUL-Ankara Çankaya İlçe Ü.
 36. Faik AKINCI- Mersin Mezitli İlçe Y.K.Ü.
 37. Fatih Veli ÖLMEZ- E. Ankara İl Y.K.Ü
 38. Fatma KOÇ- Ankara Altındağ ilçe Ü.
 39. Feyzullah BAYRAM- Ankara Altındağ ilçe Ü.
 40. Fikret ÖZCOŞAR – Ankara Yenimahalle ilçe Y.K.Ü.
 41. Gazi ATEŞ E. – İngiltere Tem. Başk.
 42. Gönül SAYDAM- Ankara Yenimahalle ilçe Ü
 43. Gülcay AYDIN – Ankara Çankaya ilçe Ü
 44. Gülçiçek BULDUK – Ankara Mamak ilçe Ü.
 45. Güldane ÇAM- Ankara Çankaya ilçe Ü.
 46. Gülistan DUYAR- İngiltere Londra Ü.
 47. Hacer Nursel DURGUN- Ankara Çankaya İlçe Ü. Genel Kog. Del.
 48. Hacer ÖZÇELİK- İstanbul Kadıköy ilçe Ü.
 49. Hakan DURGUN – Ankara Çankaya ilçe Ü.
 50. Hakan ŞİRİN- Ankara Yenimahalle ilçe ü.
 51. Hakkı SARI- Ankara Yenimahalle İlçe Ü.
 52. Haldun SOLAK
 53. Hanım YEŞİLBAĞ- Mersin Silifke Ü.
 54. Hüseyin Kadri GÜLTEKİN- E. Çanakkale İl Saymanı
 55. Hüsnü YEŞİLBAĞ- Mersin Silifke Ü.
 56. İlyas BULDUK- Ankara Mamak ilçe Ü.
 57. Irmak DURGUN- Ö.G. Ankara Ü.
 58. Kaya ÇETECİOĞLU- Ankara Çankaya ilçe Y.K.Ü. Gen. Kur. Delegesi
 59. Koray İLERGİN
 60. Makbule ÇELİK- Aydın Kuşadası Ü.
 61. Martı BAYER- Mersin Silifke Ü.
 62. Mehmet Ali DEDE- Ankara Yenimahalle ilçe Ü.
 63. Mehmet Ali KESKİN- Edirne Uzunköprü Ü.
 64. Mehmet DUYAR- İngiltere Londra Ü.
 65. Mehmet ERMİŞ – İngiltere Londra Ü.
 66. Memiş AYTEKİN – Ankara Altındağ ilçe Ü.
 67. Muharrem SOYDEMİR- Ankara Çankaya ilçe Üyesi
 68. Münire SÖNMEZ- Ankara Etimesgut İlçe Üyesi Gen. Kur. Delegesi
 69. Mustafa ÇAKIR – Ankara Çankaya Çayyolu Tem. Sekr.
 70. Mustafa GÖKDEMİR- E. Manisa İl Başkanı
 71. Mustafa TOKAR- Ankara Yenimahalle ilçe Ü.
 72. Naci AYKUT- Ankara Etimesgut ilçe Ü.
 73. Nadiye UĞURLU- Ankara Çankaya ilçe Ü.
 74. Nihat UZUN- Ankara Mamak İlçe Y.K.Ü.
 75. Nimetullah EDEBALİ- Ankara Çankaya ilçe Ü.
 76. Nurhayat BOYRAZ- İstanbul İl Y.K.Ü. – E. KAdıköy İlçe Başkanı
 77. Nuri ŞAHİN- Ankara Mamak Ü. Genel Kurul Delegesi
 78. Orhan TOKAR- Ankara Yenimahalle İlçe Ü.
 79. Özgür MUSLU- İngiltere Londra Ü.
 80. Saadet ATEŞ AYKUT- Ankara Yenimahalle ilçe Ü.
 81. Sabahat ÖZŞAHİNLER- İzmir Karşıyaka Ü.
 82. Sadun TERLEMEZER- İzmir Karşıyaka Ü.
 83. Şafak Çorum E.- Studgart Parti Sekreteri
 84. Sakine DURGUN- Ankara Çankaya İlçe Y.K.Ü.
 85. Sakine GÜNDOĞDU
 86. Salman TUMAY- İngiltere Dis. K. Bşk.
 87. Saniye DUMAN- Aydın Efeler E. İlçe Başk.
 88. Satı ARSLAN – Ankara Yenimahalle ilçe Ü.
 89. Şazi ERCAN E.- ABD Temsilcisi
 90. Şenol DOĞAN- Edirne Uzunköprü İlçe Saymanı
 91. Şerife Fikriye OVACIK- İstanbul Kadıköy İlçe Y.K.Ü.
 92. Sermin ÜLGÜN- İzmir Kemalpaşa E. İlçe Sek.
 93. Sevim GÖKDEMİR- Manisa Ü.
 94. Sibel AYKUT- Ankara Etimesgut ilçe Ü.
 95. Süleyman BAYER- Silifke Ü.
 96. Süzem ERTÜRK- E. Elmadağ İlçe Y.K.Ü
 97. Tacettin ÇAM- Ankara Çankaya ilçe Ü.
 98. Türkan AÇIL- Düzce İl Y.K.Ü.
 99. Türkan ATEŞ ÖZCOŞAR- Ankara E. Yenimahalle Y.K.Ü.
 100. Ufuk ARSLAN- Ankara Yenimahalle ilçe Ü.
 101. Yasemin BEKTAŞ- Ankara E. Altındağ Y.K.Ü.
 102. Yavuz ÇELİK – Ankara Çankaya ilçe Ü.
 103. Yüksel BAYER- Silifke Ü.
 104. Yusuf CEBE- Aydın Kuşadası Ü.
 105. Yusuf ÇELİK- Aydın Kuşadası Ü.
 106. Zafer Kadri AYAL- Ankara Etimesgut ilçe Ü.
 107. Zehra BULUT- E. Ankara İl Y.K.Ü.
 108. 108. Zeynel BEKTAŞ- Ankara E. Altındağ İlçe Bşk.