Amasya ve Tokat yaylalarında madenciye geçit yok!

Kazdağları’nda verilen mücadele tüm ülkeye olduğu gibi Tokat ve Amasya yöresine de örnek oldu. Erbaa’da yakılan çoban ateşi tüm vadiye yayıldı, Kelkit Vadisi yekvücut oldu. Yöre halkı altın madencilerini yaylalarına sokmamakta kararlı!

SÜHEYLA DOĞAN

Gümüşhane’ye bağlı Kelkit’ten Amasya-Suluova’ya kadar geniş bir alanı kapsayan Kelkit vadisi çok önemli bir tarım alanı. Kelkit Irmağı’nın can verdiği ova, Büyük Ova statüsünde yer alıyor ve Kelkit Irmağı’nın Tozanlı Çayı ile birleşerek Yeşilırmak adını aldığı topraklarda üzümden cevize, elmadan buğdaya çok çeşitli tarım ürünleri yetiştiriliyor. Erbaa’nın yaprağı, Amasya’nın elması, Niksar’ın şifalı, mineralli suları zaten yörenin “altın”ları durumunda. Yöre halkı bu değerlerinin yok edilmesine izin vermeyecek.

RUHSAT ALANININ ORTASINDA AÇTIĞIMIZ GEDİK

Verusa Holding’in işte bu değerlerin üretildiği topraklarda, Boğalı-Sakarat yaylalarında altın madeni işletmeye hazırlandığı duyulur duyulmaz Erbaa’da kıyamet koptu ve hemen ardından da platform çalışmaları başlatıldı, Yeşil Erbaa Platformu kuruldu.

Yeşil Erbaa Platformu tarafından Erbaa’da yakılan ateş diğer ilçelere ve il merkezlerine sıçradı. Taşova, Niksar, Reşadiye, Turhal olmak üzere Tokat ve Amasya halkı yaşam alanlarındaki altın madenciliği projelerine karşı büyük bir mücadele başlattılar. Oldukça kısa sürede hızla yaygınlaşan mücadelede ders alınacak ve tüm ülkeye örnek olacak çok şey var…

Kuruluşuna ve çalışmalarına destek olmaktan sevinç duyduğum Yeşil Erbaa Platformu son günlerde çok önemli bir başarıya daha imza attı!

Platform, Verusa Holding’in Boğalı-Sakarat Yaylaları’ndaki 20 bin dönümlük maden ruhsatı alanının tam ortasında büyük bir gedik açmayı başardı.

Arkeolojik kaynaklara göre antik dönemde altın madenciliği yapıldığı bilinen Gümüşlük Mevkii, yerel yönetimin desteği ile 160 dönüm 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil ettirildi.

PLATFORM TÜM HALKI KUCAKLADI

Kelkit Vadisi’ndeki kısa sürede ülke gündeminin ilk sıralarına yerleşen bu mücadeleyi bilmeyenler için özetleyeyim.

Doğup büyüdüğüm toprakları yağma ve talandan kurtarmak için canla başla mücadele yürüten “Yeşil Erbaa Çevre Platformu”, 4 Kasım 2020 tarihinde kuruldu. Verusa Holding’in Erbaa’daki altın madeni rezervi hakkında Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamanın basında yer almasıyla konu Erbaa’da tesadüfen duyulmuştu.

Yeşil Erbaa Çevre Platformu.

Erbaa’daki tüm meslek odaları, AKP ve MHP dahil tüm siyasi partiler, köy muhtarları, sendikalar ve dernekler kısa zamanda biraraya geldi ve “altın madenine hayır” dedi.

Erbaa Belediyesi’nin vizyon sahibi genç başkanı Ertuğrul Karagöl de, ilçesinin içme suyu kaynaklarını korumak görev ve sorumluluğu ile platforma büyük destek sundu.

Platform, Erbaa’nın ekonomik ve siyasal yaşamına damgasını vuran tüm örgütleri ve halkı kucaklamış durumda. İktidar partisinin yerel temsilcilerinin de platformda yer alması, mücadelenin daha geniş kitleler tarafında sahiplenmesine yol açtı.

Platformun bir yürütme kurulu ve bir de danışma kurulu var. Yürütme kurulu, bilim, hukuk, sosyal medya, meclisle ilişkiler, köylerle ilişkiler, kamuoyu bilgilendirme-basın gibi alt gruplarla birlikte çalışıyor. Yürütme kurulunda tüm siyasi partilerin temsilcileri ve çalışma gruplarının sözcüleri var. Ticaret ve Sanayi odaları, Ziraat Odası, Esnaf Odası ile sendikalar, dernekler, köy ve mahalle muhtarları da danışma kurulunda yer alıyor.

Erbaa’daki mücadele eş zamanlı olarak Erbaa dışında Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde yaşayan Erbaalılar tarafından da sahiplenildi. Bu illerimizdeki Erbaalıların ve Erbaa köylerinin kurdukları hemşehri ve inanç derneklerinin ve bireylerin biraraya gelmesiyle çeşitli yapılar oluşturuldu. İstanbul’da kurulan “Doğama Dokunma Platformu” Verusa Holding’in önünde basın açıklaması düzenleyerek konuyu ülke gündemine taşıdı.

Verusa Holding önündeki protesto.

Tokat CHP ve MHP milletvekilleri de platforma destek oluyor. Milletvekilleri Mecliste çeşitli soru önergeleri verdiler, basın açıklamaları yaptılar ve konuyu Meclis gündemine taşıdılar.

ÇERKES KÖYLERİNİN BÜYÜK TOPLANTISI

Erbaa’da Yeşil Erbaa Çevre Platformu’nca ruhsat alanına yakın köylerden başlanarak bilgilendirme toplantıları yapıldı ve köylülerin desteği alındı.  Muhtarlar, köylüler ve danışma kurulu üyeleri ile altın madeninin Fatsa’yı ne hale getirdiğini yerinde görmek için bir ziyaret gerçekleştirildi.

Erbaa Cumhuriyet Meydanı’nda imza standı açıldı. Erbaa’nın dışında bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil fabrikaları da ayrıca ziyaret edilerek binlerce imza toplandı.

Tüm köylere pankartlar, afişler asıldı ve imzalar toplandı. Tokat Valisi ziyaret edildi ve projenin iptali konusunda destek istendi.

Çerkes Dernekleri’nin toplantısı.

Erbaa’nın köyleri birbirinden çok farklı özelliklere sahip. Bazı köyler Çerkes köyleri. Büyük göçte Rusya’dan gelmişler. Yörede Alevi inancına sahip, tekkelerin, erenlerin olduğu köyler ile Balkan göçmeni köyler de bulunuyor. Tüm bu farklı inanç ve yaşam tarzlarına sahip köylerin yaşam alanlarını savunmak için biraraya gelmeyi başarması çok önemli.

Maden, proje alanına en yakın yerleşim yeri olan Fındıcak ve diğer Çerkes köyleri dolayısıyla Çerkesleri de biraraya getirdi. Bölgede adeta bir Çerkes Kurultay’ı toplayan Çerkes Dernekleri, altın madeni projesine karşı mücadele kararı aldı.

Bölgede önemli bir Alevi inanç merkezi olan, Keçeci Baba türbesine ev sahipliği yapan Keçeci Köyü de mücadelede aktif yer alıyor.

Öte yandan Tanoba gibi Sünni inanca sahip beldeler de aktif olarak mücadelenin içindeler.

Köylüler madene karşı mücadele kararı alıyor.

Tokat Dernekleri Federasyonu ile yöredeki çeşitli dernekler ve federasyonlar da Meclis’e gidip Tokat’ın iktidar ve muhalefete mensup milletvekilleri ile Tokat doğumlu milletvekillerini ziyaret ettiler, projenin iptali için desteklerini istediler.

KELKİT VADİSİ YEKVÜCUT

Bir yandan da hukuksal mücadele başladı yörede. Erbaalı avukatlar biraraya geldiler ve bir hukuk grubu oluşturdular. Ekoloji Birliği’nin ÇED süreçleri konusunda deneyimli avukatlarından İsmail Atal’ın hazırlayıp önerdiği hukuki yol haritası üzerinde ortak bir çalışma yürütmeye başladılar.

Yeşil Erbaa Çevre Platformu’nun başkanlığını emekli albay, Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Saffet Akkaya yürütüyor. Akkaya, tüm zamanını ayırdığı platformun çalışmalarını kısa sürede oldukça ileri seviyeye taşımayı başardı. Bilim kurulu çalışmaları da yörenin genç akademisyenlerinden Melike Tepecik tarafından çok başarılı bir şekilde koordine ediliyor.

Annemin rahatsızlığı nedeniyle Erbaa’da bulunduğum sırada platform çalışmalarına projeden haberdar olur olmaz ben de dahil oldum.

İşe başlar başlamaz Kazdağları’ndaki deneyimim ile bölgede büyük olasılıkla başka projelerin de olacağı ihtimalini düşünerek Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sayfalarını tarayarak bölgedeki diğer altın madenciliği projelerine ulaştım ve bir rapor hazırladım. Erbaa platform başkanımız ile birlikte Amasya ve Taşova ziyaretleri yaparak ilgili kurumları bildirdik. Milletvekillerini durumdan haberdar ettik. Reşadiye ve Niksar’da bazı kurumları arayarak bölgelerindeki projeleri anlattık. Ulaştığımız kurumlar ve yöre halkı projelerden habersizdi. Bu ilçelerde de çeşitli kurumlar ve kişiler bir araya gelerek kısa zamanda kendi çevre platformlarını oluşturdular.

Platform çalışmalarına projeden haberdar olur olmaz ben de dahil oldum.

Erbaa’da yakılan çoban ateşi böylece bir anda tüm bölgeye yayıldı. Kelkit Vadisi adeta yekvücut oldu.

Bu arada, yaz aylarında jeofizik araştırmayı tamamlayan ve sondaja hazırlanan şirket çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Yüzde 58 hissesi İnvestko Holding’e, yüzde 15 hissesi Panama’da kurulu Ermington Overseas S.A. adlı yabancı bir şirkete, kalan yüzde 27’si irili ufaklı yabancı şirketlere ait olan Verusa Holding’in bölgedeki gelişmeler üzerine iki üst düzey yöneticisini Erbaa’ya gönderdiği öğrenildi. Meslek odaları, şirketin randevu taleplerini geri çevirdi. Şirket yetkilileri, Erbaa’da kimseyi etkileyemeyeceklerini anlayınca dönmek zorunda kaldılar.

Geçtiğimiz günlerde şirketin yeniden alana geleceği bilgisi üzerine yaylada toplanan köylüler döviz ve pankartlarıyla şirketi beklediler. Durumu öğrenen Verusa yetkilileri yaylaya çıkmaktan vazgeçti.

Yaylada Verusa yetkililerini bekleyen köylüler.

Sonuç olarak Kazdağları’nda verilen mücadele tüm ülkeye olduğu gibi Tokat ve Amasya yöresine de esin kaynağı ve örnek oldu. Erbaa’da yakılan çoban ateşi kısa zamanda tüm vadiye yayıldı!

Tüm ovalılar ve dağlılar, Yeşil Erbaa Platformu ile Taşova, Niksar, Reşadiye çevre platformları Kelkit Vadisi’ne, Sakarat ve Boğalı Yaylaları’na altın madencilerini sokmamakta kararlı!