Şehir tilkileri kendilerini evrimleştiriyor

Glasgow Üniversitesi’nin çalışmasına göre, Darwin’in “Evcilleşme sendromu”nu sergileyen şehir tilkileri kendilerini eviriyor

ESKİMİYEN / BİLİM 

. Glasgow Üniversitesi’nin bir çalışmasına göre şehirlerde yaşayan tilkiler kırda yaşayan  tilkilere göre farklı evriliyor.
. Şehir tilkilerinin kafatası yiyeceği avlamaya değil çöpten çıkarmaya uyum sağlıyor. 
. Evrimsel değişmeler Charles Darwin’in “Evcilleşme Sendromu’na uyuyor.


Şehirde yaşamak sizi ne kadar değiştirebilir? Şaşırtıcı yeni bir araştırmaya göre, eğer bir şehir tilkisi olsaydınız, kendinizi daha köpeksileşebileceğiniz yepyeni bir safhaya evirebilirdiniz. 

Araştırmacılar Londra çevresindeki kır (arazi) tilkilerinin kafataslarıyla şehirde yaşayan tilkilerin kafataslarını karşılaştırdıklarında önemli farklılıklar buldular. Kırda yaşayan tilkiler küçük hızlı avlar peşinde hıza uyum sağlarken şehir tilkilerinin kafatasları yiyeceği kovalamaktan ziyade insan artığı ve çöpten beslenmeye uyum sağlayacak şekilde değişim gösteriyor. Burunları paketleri açıp parçalayabilmek ve artıkları çiğneyebilmek için daha kısa ve daha güçlü hale geliyor. Bilim dergisi, şehir tilkilerinin daha küçük beyinle, avlanmak yerine sabit yemek kaynaklarına adapte olduklarını belirtiyor.

İlginç bir şekilde, şehir tilkilerinin dişi ve erkeklerinin kafatasları arasında daha fazla benzerlik var.

Gözlemlenen değişimler, Charles Darwin’in ‘Evcilleşme Sendromu’ dediği, bir hayvanın vahşiden ehile ve evcile geçişine göre değişen özelliklerden oluştuğu fikriyle örtüşmektedir.

Bu araştırma Glasgow Üniversitesi’nden evrimsel biyolog Kevin Parsons tarafından yürütülmektedir. BBC’ye konuşan Parsons: “ Burada büyüleyici olan, tilkilerin bunu kendilerine, yine kendilerinin yapmakta olduğu gerçeğidir. Bu insanlara yakın yaşamaya karar veren tilkilerin kendilerini daha evcilleşmiş hayvanlar gibi gösteren karakteristikleri sergilemesinin sonucudur’’ dedi.

Çalışmanın yardımcı yazarı İskoç Ulusal Müzesi’nden Dr. Andrew Kitchener: “Araştırmacılar gidip kendinize evde beslemek için bir tilki edinmenizi önermiyor henüz. Ama görüyoruz ki gerçekleşmekte olan evrimsel süreç şehir tilkilerinin giderek daha fazla kedi köpek gibi olacakları yönünde ilerliyor” diye açıklama yaptı.

“Kedi ve köpek gibi şimdiki ev hayvanlarımızın evcilleştirilme safhalarının başlangıcında ortaya çıkmış temel çevresel faktörlerden bazıları muhtemelen şehir tilkilerinin ya da şehir hayvanlarının günümüz koşullarıyla benzeşiyordu” diyor Kitchener, “ Böylece insan çevresindeki hayata adaptasyon bazı hayvanların evcilleşmesini önceliyor.”

Araştırmanın numuneleri İskoç Ulusal Müzesi’nin 1500 parçalık tilki kafatası koleksiyonundan oluşturuldu.

Araştırmayı burada okuyabilirsiniz: 

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2020.0763

makalenin aslı:

https://bigthink.com/surprising-science/urban-foxes-self-evolve-exhibiting-darwins-domestication-syndrome

 

( Çeviri: Elvan Çubukçu)