Varlık Fonu maden ve enerji şirketlerinin arpalığı mı olacak?

“Özelleştirme yöntemi ile aktarılacak kaynak kalmadığından kamu-özel sektör işbirliği ile yandaşa kaynak aktarmak”tan başka bir şey değil bu.

Arpalık, 80’lerden bu yana gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin sata sata bitiremedikleri, ama son bitirme vuruşunun AKP’ye nasip olduğu, KİT’lerdeki -Kamu İktisadi Teşekkülleri- parti kadrolaşmalarına verilen ad idi.

UZUN SÜREDİR UNUTTUĞUMUZ BİR TERİM

Kökü 16. Yüzyıla kadar uzanan “arpalık” terimi, imparatorlukta, ilk önceleri savaşa atlarıyla katılan kuvvetlere ödenen yem (arpa) parasını belirtirken, daha sonra aynî ve nakdî tahsisatı anlatmaya başladı. Cumhuriyet döneminde ise, özellikle 70’li yıllarda MC Hükümetleri koalisyonu ortaklarının KİT’lerdeki kadrolaşmalarını ifade eder bir anlam kazandı.

Konuyla ilgili, hangi parti hangi KİT’lerde arpalandı diye bir liste çıkarılsaydı o zamanlar, herhalde Ankara’yı iki kere turlar bir miktar da artardı…

İroni bir tarafa ama, hakikaten uzun süredir unutmuştuk bu terimi…

Kuruluş ilanı bu yılın Ocak ayında Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan Maden Holding (TVF Maden Ticaret Sanayi A.Ş.) ile Enerji Holding (TVF Enerji Ticaret Sanayi A.Ş.) şimdi yeniden hayatımıza sokacak anlaşılan.

Gerçi Varlık Fonu’na bağlanacak holdinglerin çapı 70’li yılların arpalıklarını fersah fersah aşan bir büyüklüğe sahip olacağı için “terminologlarımız” buna yeni bir adlandırma bulmakta gecikmeyeceklerdir…

YANDAŞA KAYNAK AKTARMANIN YENİ YÖNTEMİ

Yandaş medyada yer alan haberlere göre işin esası şu:

Fona bağlı olarak kurulacak Maden ve Enerji Holding ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) 20’ye yakın madenin çıkarılması ve işlenmesinde rol üstlenerek tüm madencilik faaliyetleriyle (altın, kömür, çinko, demir, bakır, alüminyum, linyit gibi madenlerin çıkarılması ve işlenmesi) ilgili şirketlerin tek çatı altında toplanmasını sağlayacak.

Fon, petrokimya, madencilik ve yerli kaynağa dönük enerji üretme alanlarında özel sektör ve yabancı doğrudan yatırımcı işbirliklerine dayanan sabit sermaye yatırımlarında yer alacak. Fon’a devredilen altın sahalarının işletilmesi ile birlikte gelecek beş yıllık dönemde yıllık 100 ton altın üretimi hedefleniyor…”

Bazıları şimdi buna “üretim devrimi” diyecek ama…

“Özelleştirme yöntemi ile aktarılacak kaynak kalmadığından kamu-özel sektör işbirliği ile yandaşa kaynak aktarmak”tan başka bir şey değil bu.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası yaptığı yazılı basın açıklamasında yeni arpalık yaratma yöntemini işte bu sözlerle ifade ediyor.

DEVRİM Mİ DEDİNİZ?

TVF Maden ve Enerji Holding, bugün TBMM Sanayi Komisyonu’nda görüşülen torba yasa “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile de doğrudan ilişkili.

Maden ve Enerji Holding, Türkiye Varlık Fonu üzerinden yandaşa kaynak aktarmanın yeni yöntemi olurken söz konusu torba yasa da, maden ve enerji şirketlerine daha fazla imtiyaz, çeşitli hak ve muafiyetler getiriyor. Yasalaştığında kamunun yetkilerini ve denetim sorumluluğunu azaltacağı, kamu alacaklarına ilişkin bazı düzenlemelerle kamu gelirlerinin azalmasına neden olacağı açık olan yasa, yetki ve sorumlulukları uzman bakanlıklar ve kurumlara değil, Cumhurbaşkanı’na verecek. Evet, bazıları şimdi buna “üretim devrimi” diyecek!