Sinema Aforizmaları (Özdeyişleri)

Konuralp Sunal 01/08/2021

Sinema üzerine düşünmek. Büyülenmek, arınmak, kirlenmek ve kopuş. Gerçeğin en gerçek dışı, gerçek dışılığında en gerçek hali. Zehir ve panzehir. Sinemayı yaratanların bileşimi. Onları nitelemek […]

Adnan Yücel’in Huzurunda

Cem Bayındır 25/07/2021

Öldük, dünyayı şaşkın bırakıp gittik Yüzlerce incimiz vardı delinmedik Sersemliği yüzünden bilgisizlerin Renk renk düşünceler kaldı söylenmedik                 […]

Türkçenin bilgisiz bilgiçleri!..

Hidayet Karakuş 18/07/2021

Dil düşünce bağını iyi kuramamış arkadaşların üstünkörü yaklaşımları Türkçemiz için bir tehlike değil mi sizce? Bu arkadaşların yazarlığa soyunduğunda sözcüklerin anlam derinliğine, çağrışımlarına, seslerine ilişkin […]

İmge şairin efsunudur

Cafer Yıldırım 01/06/2021

İmge şaire ait bir tercih değil, şiire ait bir zorunluluktur. Her imgenin bir karşılığı, anlamın yansıtılmasını etkili kılan bir işlevi vardır. İmge şiirsel bir haslettir. […]

Hafız’ın bahçesindeki gül

eskimiyen 06/05/2021

Hafız’ın şiirlerini okuyan herkes, onda kendinden birşeyler bulabilmektedir. Bu nedenle dünyanın pek çok ülkesinde tanınır ve sevilir. İnsanlığın ortak diline ve vicdanına hitap etmesi, sufiliği […]