İstanbul’u mahvedenler saldırdı

eskimiyen 13/02/2021

Kent yağmasını sorguladığı için saldırıya uğrayan mimar Osman Güdü ile kentleşme ve imar rantını, kentleri mahvetmede AKP’nin katkısını konuştuk: Yerel yönetimlerin kentleşme, mimari ve rant […]