Şiirden dergisinin Mayıs-Haziran sayısında yeni tartışma kapısı

Şiirden dergisi Mayıs-Haziran sayısında günümüz şiiri üzerine yeni bir tartışma kapısı araladı. Şiirden, “Türk şiiri şu iki şiir anlayışı içinde bunalmakta, fasit bir daire­de debelenmekte, yaşlanmakta ve bütün heyecanını kaybetmiş bulunmaktadır.”

Şiirden dergisi Mayıs-Haziran sayısında günümüz şiiri üzerine yeni bir tartışma kapısı araladı…

“Türk şiiri şu iki şiir anlayışı içinde bunalmakta, fasit bir daire­de debelenmekte, yaşlanmakta ve bütün heyecanını kaybetmiş bulunmaktadır. İlki zamanı, günü geçmiş, olanakları sonuna de­ğin kullanılmış, belki ancak bir iki şaire bir çıkış kapısı olabile­cek bir poetik geçmiş olan, epistemolojik yanı ağır basan 2. Yeni etrafında dönüp durması. İkincisi ise Baudelaireyen, tumturaklı, ağdalı, varlığı daha çok düşüncede ağırlayan bir şiire saplanıp kalması. Bu iki şiirin ortak özelliği ontolojik bir şiir olmaktansa epistemolojik bir olmaları, varlığa ilişkin olanı çoğunca ıskala­maları, varlığı aklın kullanışlı şiirsel zemininde malzeme etme­leri, şiiri aklın bir jimnastik alanı olarak görmeleridir.

Bu poetik anlayışların olanakları sonuna değin kullanılmış, gide gide kelime oyununa, absürd söz cambazlığına, rasgele­liğin totolojisine dayanmıştır. Örnek vermeye gerek yok, bu­gün en gencinden yetmişine merdiven dayamış olgun şairle­re değin her şairin bu bataklıkta şiir avına çıktığını görmek mümkün. Bunun sebebi tek tek şairlerin ya da bir araya gelip halen bir şiir hareketi doğurabileceğine inananların şiir üze­rine düşünmemeleri. İkinci gurupta olanlar daha şaşırtıcı zira hem yeni bir poetik anlayış oluşturmak hem bu poetika doğ­rultusunda yeni, farklı, davetkâr bir şiir yazmak isteyeceksi­niz hem de bunu mevcut şiir anlayışları ile yapacaksınız. Bu paradoks şiire yeni başlayanlar için de geçerli elbette.”

Şiirden’in bu sayısının “Şiir Belleği”nin şairi Ahmet Telli. Esma Özlen ve Cemil Okyay, Yavuz Özdem şiiri üstüne düşüncelerini yazdılar. Doğan Fuat’ın şairin Dokuz Katlı Sıdıkası üstünden Deniz Durukan’ın şiirini değerlendirdi. Bazen Bir Şiir Köşesinde Yavuz Özdem’in K. Çağlar Aksu’yu konuk ettiği derginin bu sayısının söyleşisi ise şair Harun Atak’tan.

Şiirden dergisinin Mayıs-Haziran sayısının Editörden köşesi bu sözlerle günümüz şiiri üzerine bir tartışma kapısı aralarken Metin Cengiz’in 2016 yılında  Küba’nın başkenti Havana’da düzenlenen Uluslararası Şiir Festiva­li’ne katılmak üzere gittiği Küba izlenimleri ilgiyle okunacak yazılardan.

Agnieszka Herman, Eliza Macadan, Noemi Laszlo, Maryam Bahrami Nejad,  Ana Stjelja, Dmytroo Tchystiak, Sakineh Asadzadeh, Ahmet Emin Atasoy, Celâl Soycan, Yusuf Alper, Turgay Kantürk, Cafer Yıldırım, Müesser Yeniay, Serdar Ünver, Kaan Eminoğlu, Mehmet Rifat Kadıoğlu, Zekine Dündar, Cansu Aydın, Avde Şeddadi, K. Çağlar Aksu, Uğur Aksoy, Fikret Çelik,  Çeviri: Metin Cengiz, Yaprak Öz, Maryam Bahrami Nejad, Ana Stjelja, Sakineh Asadzadeh ve Anna Maria Niciewicz de şiirleriyle Şiirden’in bu sayısında.

Cemil Okyay, Tamer Öncül, Cafer Yıldırım ve Atalay Sa­raç da artık yazı kadrosu ihtiyatlı bir biçimde genişle­mekte olan Şiirden’de yazacaklar.