Bir gecede oldu ve biz uyuyorduk

Hepsi gece yarısı çıkarılan bir kararname ile oldu bunların; bir gece de oldu. Biz uyuyorduk onlar uyumuyorlardı, olay bu kadar basit. Bir gecede oldu, kaç geceydi bu bir gece!

 

HİCRAN AYDOĞDU

Anayasanın Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 104’üncü maddesi, Cumhurbaşkanının, “yürütme yetkisine ilişkin konularda” Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabileceğini belirtiyor.
Cumhurbaşkanı, hem normal hem de olağanüstü hal dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisine tek başına sahip.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesini KHK’dan ayıran en önemli özellik ise kanun hükmünde olmaması. Ayrıca KHK’lar meclis onayına sunulurken Cumhurbaşkanı meclis onayına sunmaksızın kararname çıkarabiliyor artık.
Anayasa değişiklikleriyle ayrıca Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işlerinin düzenlenmesi ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri de doğrudan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleniyor.
Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümsüz hale gelmesi için TBMM’nin aynı konuda bir kanun çıkarması, konunun kanunlarda açıkça düzenlenmiş olması ya da mevcut kanunda farklı hükümler bulunması gerekiyor.
Dolayısıyla Cumhurbaşkanı kararnameleri üzerinde etkili meclis denetimi, ancak muhalefet partilerinin mecliste çoğunluğu elinde bulundurması durumunda mümkün olabiliyor. Cumhurbaşkanının genel başkanı olduğu siyasi partinin meclis çoğunluğunu elinde bulundurması, Anayasa değişiklikleriyle yetkileri tırpanlanan meclisin denetim imkanlarını daha da azaltıyor.
Bu bilgiler azıcık dursun yukarıda şimdi son dönem de Cumhurbaşkanımızın sadece manşetlere düşen gece yarısı çıkarılan kararnamelerine bakalım:

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muhalif hâkimler yer değiştirdi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Topkapı Sarayı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına devredildi .Topkapı Sarayı hakkında yapılan sözleşmelerden paraya tahakkuk eden miktarların ilgili kısmı yükleniciler tarafından özel gelir hesabına yatırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında Türkiye’de en fazla ziyaret edilen müze 3 milyon 4 bin 620 ziyaretçi ile Topkapı Müzesi idi. Devirle ilgili sonrasında resmi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Rektörlük için üç yıl profesörlük yapmış olmak” şartının kaldırılmasının ardından ilk rektör ataması gerçekleşti. Ankara Hacı Bayram Üniversitesi’ne, henüz bir ay önce profesör olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eski Müsteşarı Yusuf Tekin atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
74 maddelik 477 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükmünde kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile: Yeni KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu’nun yetkileri Cumhurbaşkanı’na devredildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 3718 sayılı kararın “9. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesi gereğince” alındığı açıklandı.

Bu kararnamelerden onlarca var belki yüzlerce bir çoğundan sabah uyanınca haberimiz oluyor çünkü İstanbul sözleşmesinde olduğu gibi gece onaylanıyor.

Şimdi neden bu kadar uzunca yazdım, kısaca söyleyip gidiyorum

Herkesin aklı var fikri var kimseden zeki ya da akıllı değilim. Ama olacağı söyleyeyim; üç beş örgüt pankart açacak, üç beş kadın sokağa çıkacak üç beş ünlü tweet atacak, üç beş köşe yazarı köşesinde yazacak çok değil üç beş gün sonra unutulacak.
Devrim önce kişiden başlar deyip kendi devrimini yapmadıkça kimseyle tartışmaya anlatmaya vaktim yok. Zayıf toplumsal belleğimiz ortak bellek haline gelmedikçe, herkes taşın altına elini koymadıkça üç beşi geçmeyen bizler üç beş olarak ölüp gideceğiz bu diyardan. Yırtınsan da çabuk değişmeyen şeyler var bu diyarda.
Gece iki de o kararname çıktı mı, çıktı. O tarafta çıkarı olan herkes birden bire eşcinsel insanlara düşman oldu mu, oldu! İlk imzalandığında alkış tutanlar şimdi bir kararname ile “tu kaka” dedi mi, dedi. Hepsi gece yarısı çıkarılan bir kararname ile oldu bunların; bir gece de oldu .

Biz uyuyorduk onlar uyumuyorlar olay bu kadar basit.

Not: Bu satırlar yazılıp siz bu satırları okurken yeni bir kararname ile Türkiye Katar arasındaki anlaşma imzalandı.
Türkiye ve Katar’ın işbirliği alanları ‘entegre su kaynakları yönetimi, su tesisleri yönetimi, kıyı ve geçiş suları yönetimi’ olarak maddelendi.

 

PAYLAŞMANIZ İÇİN