Anayasa Yapımı Bahçeli’ye Kalmaz

Türkiye gibi farklı etnik ve sosyal grupların, sınıfların olduğu bir ülkede, anayasanın tüm yurttaşlarca benimsenmesi oy çokluğu ile değil, oy birliği ile kabul edilmesi gereği ortaya çıkıyor. Yoksa bir grubun yazdığı anayasa oy çokluğuna güvenerek dayatıldığı zaman anayasanın kabulünün ertesi günü yeni anayasa tartışmaları başlayacaktır

 

DR. ABDULLAH KÖKTÜRK

Hak, hukuk, adalet ve anayasa kavramları, üzerinde çok konuşulan ancak üzerinde tartışmaların bir türlü bitmediği kavramlar.

Hak, doğuştan kazandığımız ve emeğimiz karşılığı elde ettiğimiz şeyleri tanımlıyor. Doğuştan kazanılan, şahsi fikrime göre de dünyanın en büyük haksızlığı olan miras hakkı bir yana bırakılırsa, bir kapitalist patron altında çalışan hiçbir kimsenin de hakkını alamadığı da bir gerçektir. Marx’tan beri çalışanların emek haklarına artı değer olarak el konduğunu ve bunun kapitalistin sermayesini arttırmak veya onun lüx tüketimleri için kullanıldığını biliyoruz.

Hukuk ise yazılı olan kuralları, adalet ise olması gerekeni belirliyor. Hukuk kurallarının adil olması da istenir, ama bu zorunlu değildir. Çünkü adalet tanrısal bir şeydir ve yöneticilerde olması beklenir. Cumhurbaşkanı, vali, kaymakam, öğretmen ve baba adil olmak zorundadır.

Anayasalar ise en üst hukuki kuralları belirler. Ülkedeki tüm kanunlar, yönetmelik, yönerge, genelge ve kararnameler anayasaya aykırı olamaz. Anayasalar kabul edildikten sonra yurttaşlar özgürlüklerini bu iradeye teslim ederler.

MHP’nin Bulunduğu Yer Özgürlükçü Bir Anayasa Hazırlamasına Engeldir

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 100 maddelik anayasa taslağı hazırladıklarını söylemesinin ardından, son günlerde yine anayasa tartışmaları başladı.

Fikir ve ifade özgürlüğü karşıtı söylemleri ile bilinen ve anket sonuçlarına göre oy oranları baraj altına düştüğü belli olan bir partinin anayasa taslağı beklendiği gibi toplumda karşılık bulmadı. Fikir beyan edenler de MHP gibi bir partinin 1982 anayasasından bile daha geri bir anayasa teklifi sunabileceğini söylemekten öteye gitmediler. Ülkedeki aklıbaşında hiç kimse, ideolojik olarak bu kadar geri bir partinin ülkedeki her kesimi kucaklayacak bir anayasa hazırlayabileceğini düşünmüyor zaten. Ben ise MHP’nin de aşağıda ayrıntısını yazacağım tüm gruplar gibi bir taslak hazırlayabileceğini düşünüyorum.

Anayasa Oy Çokluğu ile Değil Oy Birliği İle Hazırlanmalıdır

Anayasa üzerine konuşanların çoğu, yeni anayasanın kabulü için referanduma gidilirse yüzde 51 çoğunluğun yeterli olduğunu düşünüyor. Üzerinde en çok tartışılan 1982 anayasasının yüzde 92.5 oyla kabul edildiği, ancak üzerinde kabulünden itibaren tartışmaların başladığı ve bu oranın bile yeterli olmadığı ortada iken anayasaların kabulü için çoğunluk oyunun yeterli olup olmadığını bir kez daha düşünmek gerekiyor.

Türkiye gibi farklı etnik ve sosyal grupların, sınıfların olduğu bir ülkede, anayasanın tüm yurttaşlarca benimsenmesi oy çokluğu ile değil, oy birliği ile kabul edilmesi gereği ortaya çıkıyor.

Oy birliği için, en az 83 bin kişilik etnik, dini, sosyal, siyasi grupların ve meslek örgütlerinin birer anayasa taslağı hazırlaması beklenebilir. Ortaya çıkacak yaklaşık 1000 adet anayasa metninin birbiri ile çelişen maddeleri atılıp, birbiri ile örtüşen maddeleri anayasa maddesi olarak yazılırsa küçük, kısa ama her grubun üzerinde anlaştığı bir anaya metni ortaya çıkmış olur. Gruplar oybirliği ile kabul ettikleri bu anayasayı her şeyin üzerinde tutacak e karşı çıkmayacaklardır.

Ancak bir grubun yazdığı anayasa oy çokluğuna güvenerek dayatıldığı zaman anayasanın kabulünün ertesi günü yeni anayasa tartışmaları başlayacaktır.

MHP gibi AKP de kendilerini binde bir değil en az yüzde 50’nin temsilcisi görecek kadar ‘demokrat’ olduklarından bu iki partinin hazırlayacağı anayasa taslağının oy birliği ile kabul edilmesinin olanağı yoktur.

Yukarda söylediğim yöntem Rusocu bir anayasa hazırlama yöntemidir ve ideal olandır. Türkiye’de bu ideale ulaşılamayacağını da biliyorum. Bu ülke için pragmatik olan yöntem AKP iktidardan ayrıldıktan sonra bir kurucu meclis oluşturularak yeni bir anayasanın hazırlanması olacaktır.

 

PAYLAŞMAK İSTERSENİZ