Akyaka’da yeni çevre katliamı

Akyaka İmar Planı ile Gökova Çevre Düzeni Planında yer almayan çevre yolu projesi, ÇED yapılmadan uygulanmak istenen hukuksuz bir proje. Yapılan ağaç kesimleri yasaya aykırı. Akyaka’ya çevre yolu bir suç projesidir, Ekolojik felaket getirir.

ALİ HAN EREÖRNEK

Bugün Muğla ili Ula ilçesinin güzeller güzeli sahil mahallesi Akyaka’daydık. Akyaka bildiğiniz üzere hem denizi hem sakinliği ile bilinen bir tatil cenneti. Bugün orada toplanma nedeni bu cenneti yıllardır ranta peşkeş çekmek isteyen iktidara karşı bir barikat olmak idi. MUÇEP önderliğinde çeşitli STK ve partilerin de katılımı ile ranta açılmak istenen yeni bir katliam projesine engel olmak için toplandık. Güler yüzlü, çevreye duyarlı pek çok kişi hem kızgın hem umutluydu. Mücadele var ise umut da oluyor haliyle…

Önce mimarisi ile ünlü Akyaka’nın pazar yerinde toplandık. Sonra pankartlar ve sohbetlerimizle ağaç kıyımı yapılan yolun başlangıcına doğru yürüdük. Ben video ve fotoğraf çekmek görevi aldım. Kadrajımdan gördüklerimin acısı kitleyi unutturdu diyebilirim. Bir ağacın yokluğunu sanırım tarif edemem. Dili olsa, onun hemen komşusu ve kardeşi olan bir başka ağaç tarif edebilir bunu ancak.

Acılarımız bizi hüzne boğmadan ben MUÇEP’in basın açıklaması ile devam edeyim…

“Akyaka’ya çevre yolu bir suç projesidir, Ekolojik felaket getirir

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış doğal zenginliğini rant aracına dönüştürmek için her geçen gün yeni saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz. Üstelik bu projelerin doğanın korunması ile ilgili mevzuatın uygulanmasından sorumlu devlet kurumları tarafından gündeme getirilmesi oldukça düşündürücüdür.

Çok yakın zamanda Mahkeme tarafından iptal edilen Akyaka İmar Planı Revizyonu neredeyse hiç değiştirilmeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden askıya çıkarılmışken bu kez Muğla Valiliği’nin 11.12.2021 tarihinde web sitesinden duyurduğu haberden Akyaka’ya bir çevre yolu planlandığını, projenin Ula Belediyesi tarafından gerçekleştirileceğini duyuyoruz. Üstelik projenin gerçekleştirileceği alan Kesin Korunacak Hassas Alan statüsündedir.  Söz konusu projenin planlamakla kalınmayıp yasalara aykırı bir şekilde uygulamaya sokulduğunu, ormanda yüzlerce ağacın kesilerek yol bağlantısının sağlanmasından anlamaktayız. Şunu da görüyoruz ki bu yol, Akyaka’nın ortasından ve devamında ormanın içinden geçirilerek Akbük yoluna bağlanacaktır. Bu da binlerce ağacın daha katli ve bölgenin ekosistemine geri döndürülemez zararlar verecek ağır bir darbe anlamına gelmektedir. Ne yazık ki, ekolojik yıkımın söz konusu olduğu tüm projelerde olduğu gibi yine bölge halkının haberi olmadan, kapalı kapılar ardında, hukuk hiçe sayılarak dayatma şeklinde gündeme getirilen bir girişim ile karşı karşıyayız.

Bu projeye neden karşı olduğumuzun gerekçelerini de kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz:

  • Söz konusu proje “Kesin Korunacak Hassas Alan” statüsü bulunan bölge sınırları içindedir. Bu statüdeki koruma alanlarında yalnızca bilimsel amaçlı araştırma, eğitim ve izleme faaliyetlerine, bilimsel kazı, ortaya çıkarma ve koruma çalışmalarına, alanların korunmasına ve ıslah edilmesine yönelik bilimsel rapor sonucu teklif edilen projeler yapılmasına izin verilmektedir.  “Akyaka Çevre Yolu” projesinin bu tür bir proje olmadığı açıktır. Bu proje ile yasa ihlal edilerek suç işlenmektedir.
  • Akyaka İmar Planında ve Gökova Çevre Düzeni Planında yer almıyor. Gökova ÖÇKB içerisinde ÇED yapılmadan bu tür bir projenin gerçekleştirilmesi söz konusu olamaz. Dolayısı ile onayı olmayan, imar planında yeri olmayan hukuksuz bir projedir. Bu kapsamda yapılan ağaç kesimleri yasaya aykırıdır.
  • Bu proje Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin flora ve faunası üzerinde oldukça büyük olumsuz etki yaratacak, orman alanları bölünerek canlıların yaşam alanları parçalanacak, ekosistem bütünlüğü bozulacak, biyolojik çeşitlilik yok olacaktır.
  • Bu proje ile Akyaka’nın mevcut trafik sorunu oluşacak yeni araç trafiği yükü ile iyice artacaktır.
  • Söz konusu projenin yalnızca Akyaka ile sınırlı olmadığı,  Akbük, Ören üzerinden Bodrum’a kadar uzanan bir otoyol oluşturulmasının amaçlandığı ortadadır. Yolun geçtiği güzergahta Gökova kıyıları ve ormanları çok daha büyük bir rant baskısına girecektir. Marmaris ve Bodrum örneklerinde olduğu gibi plansız ve hızlı kentleşme ile çok kısa zamanda Gökova ÖÇKB ekolojik değerlerini yitirecektir.
  • Projenin geçeceği orman alanlarında yangın tehlikesi ve çevre kirliliği artacaktır, yaşanan iklim krizine daha da olumsuz etkileri olacaktır.
  • Proje fay aynası üzerindeki Akyaka’nın yükünü dolayısı ile olası bir depremin yol açacağı yıkımın boyutunu arttıracaktır.
  • Projeyle birlikte artan bölge turizm yükünün havzadaki yerleşim yerlerine basıncı artacak, liman/marina/imar statüsü vs. konularının dayatılması kolaylaşacaktır. (Kuzey Marmara Otoyolu kötü örnek olarak önümüzde durmaktadır)

Bizler, yaşadığı coğrafyanın olağanüstü ekolojik zenginliğinin farkında ve bu doğal mirası koruma sorumluluğunda olan Gökova ve Akyaka halkı olarak bu projenin hayata geçirilmesine engel olmak için her türlü meşru mücadelemizi ortaya koyacağımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.  Muğla Valiliği’ne ve Ula Belediyesi’ne hukuka ve koruma ilkelerine aykırı bu projeden vaz geçmeleri için sesleniyoruz. Orman içinde başlattığınız tahribatı derhal durdurun, kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmesini sağlayın. Gökova halkı olarak temiz bir çevrede yaşamak üzere anayasanın ve yasaların tanımladığı tüm yurttaşlık haklarımızı ve doğanın haklarını sonuna kadar savunacağız, yeni bir oldu bittiye izin vermeyeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

16.01.2022

Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi”.

 

PAYLAŞMAK İÇİN